TANIŞLARGRUP

İK

TANIŞLARGRUP

İK POLİTİKAMIZ

  • İnsan Kaynakları uygulamalarımızla ilgili her türlü davranış, çalışma ve ilişkilerimizde;
  • Şirketimizin ve çalışanlarımızın güvenliğini, sağlık ve esenliğini ön planda tutmak
  • Topluma, doğa ve çevreye karşı sorumlu, ahlaki değerlere ve etik ilkelere uygun davranmak
  • Tüm çalışanlarımızın, “insan” ve “sürekli gelişim” odaklı bir bakış açısına sahip olmalarını sağlayacak İnsan Kaynakları uygulamalarını yürütmek ve bu vizyona sahip insan kaynağını şirketimize kazandırmak,
  • Tüm çalışmalarımızda paydaşlarımızla güvene dayalı sürekli bir işbirliği kurmak,
  • Her aşamada ve düzeyde çalışanlarımızın gelişimini ön planda tutmak, sürekli olarak “insana yatırım” yapmak,
  • Çalışanlarımızın sürekli gelişimini sağlayarak “verimlilik, karlılık, müşteri memnuniyeti” gibi şirket hedeflerine katkımızı sürdürmek, firmamızın insan kaynakları politikasını oluşturur.

Eğitim Faaliyetleri

Yöneticilerimizin ve çalışanlarımızın yetkinliği, bilgi ve beceri düzeyi şirketimizin vizyonunu etkileyecek, geleceğini şekillendirecek en önemli etkendir. Bu nedenle, Tanışlar Grup olarak, eğitim faaliyetleri firmamızın vazgeçilmez öğelerinden biridir. Bu çerçevede, çalışanların mevcut görevleri ve aday oldukları görevlerin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranış özellikleri doğrultusunda kişisel, yönetsel ve fonksiyonel eğitimler planlanarak konusunda uzman eğitimciler ile bu eğitimler gerçekleştirilir. Pozisyona uygun eğitimler seçebilmek ve eğitimlerin etkinliğini arttırmak amacıyla eğitim sonuçlarının iş sonuçlarına ne şekilde yansıdığı takip edilir.

Ücretlendirme

Maaş, ücret artışları, şirketin ve bireyin performansı ile doğru orantılı olarak, enflasyon oranı ve piyasa ortalamaları göz önünde bulundurularak yılda 1 kez yapılır. Tanışlar Grup’un ücretlendirme politikasında İnsan Kaynakları ve İdari İşler Departmanı stratejik bir rol üstlenir. Uygulanan ücretlendirme politikaları, proaktif ve yenilikçi bir yaklaşıma sahip Tanışlar Grup’un stratejik kararlarında etkin rol oynar. İnsan Kaynakları ve İdari İşler Departmanı, Tanışlar Grup’un hedefleri doğrultusunda diğer birimlerle koordinasyon içinde, başarıyı temel alan, çağdaş İnsan Kaynakları Programları'nı yürütür.

Çalışanların kariyerinde yetkinlikleri, özverileri, bilgi ve becerileri ön plandadır.

Yetkinlik ve performans değerlendirmeleri sonucunda, çalışanlar kendi kariyer hedeflerini yöneticileri ile birlikte kendileri tanımlar, planlar ve yönetirler. Bu kapsamda, Tanışlar Grup, dışarıdan yönetici transfer etmekle birlikte; kendi bünyesinde yetiştirdiği yöneticiler ile çalışmaktan gurur duyar.

Hedeflerle Yönetim ve Performans Değerlendirme.

Açık performans değerlendirmesi, somut ve ölçülebilir hedeflere dayalıdır. Senenin başında belirlenen Tanışlar Grup’un hedefleri doğrultusunda çalışanlar, yöneticileri ile birlikte kendi görevlerine göre hedefler belirlerler. Bu hedefler yıl içerisinde takip edilir, gerekli değişiklikler, yönlendirmeler yapılır. Yılın sonunda gerçekleştirilebilen hedefler dikkate alınarak performans düzeyleri belirlenir. Tanışlar Grup’da çalışanların performans düzeyi, kişisel kariyer planları çerçevesinde kendilerini çeşitli görevlere aday gösterebilmelerini sağlar ve ücret politikalarını etkiler.

Yetkinlik Bazlı Kariyer Gelişimi.

Yetkinlikler; seçme ve yerleştirme kriterlerinin oluşturulması, çeşitli açık pozisyonlar için uygun kişilerin tespiti (örneğin; kariyer fırsatları, terfiler, proje ekiplerinin oluşturulması, v.b.), eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesi, eğitim tasarımları ve kariyer planlarının oluşturulması gibi faaliyetler, Tanışlar Grup İnsan Kaynakları Yönetim Sistemleri'nin temelini oluşturur.

Kariyer Fırsatları Programı.

Tanışlar Grup’un bünyesindeki açık pozisyonlar için öncelik, iç kaynaklarda yani Tanışlar Grup’un kendi çalışanlarındadır. Görevler ve gerektirdiği nitelikler kurumiçi iş ilanı olan Kariyer Fırsatları Bülteni aracılığı ile çalışanlara duyurulur. Göreve kendisini uygun bulan iç adaylar, herhangi bir kişi veya yöneticiden onay almadan gerekli pozisyon için kendileri başvuruda bulunabilirler. Kriterlere uyan adaylar yöneticilerini bilgilendirirler ve göreve seçim sürecine davet edilirler.

Tanışlar Grup’da Yükselme, Başarı ile Doğru Orantılıdır.

Yükselme, dikey veya yatay olabilir. Yetki, sorumluluk ve ücret artışını beraberinde getirir. Bir üst göreve geçebilmek için görev tanımının gerektirdiği bilgi ve deneyim gibi özelliklere sahip olmak gereklidir. Ancak, en önemli ölçüt, performans düzeyidir. Tanışlar Grup'ta kariyer sınırlı değildir. Grup’un diğer iştirakleri arasında geçiş mümkündür.

Değerlendirme ve Geliştirme Merkezi (Assessment & Development Center)

Değerlendirme ve Geliştirme Merkezi uygulamasında Tanışlar Grup ve grup iştiraklerinde görev alan yönetici ve yönetici adaylarımızın güçlü yönlerini, gelişim alanlarını ve potansiyel alanlarını yetkinlikler bazında değerlendirerek ortaya çıkarmak ve onları yöneticiliğe hazırlamak amaçlanmıştır. Değerlendirme sonunda, bir değerlendirici tarafından güçlü yönleri, gelişim alanları ve potansiyel yönleri hakkında adaylara geribildirim verilir. Değerlendirme sürecinden geçen her aday gelişim alanları doğrultusunda eğitim programlarına alınır.

BİZİMLE ÇALIŞMAK İSTER MİSİNİZ ?
AÇIK POZİSYONLAR BAŞVURU FORMU